gbfisedeesfritpt

Om företaget

Electromen Oy Ltd, ett elektronikmaskinföretag, grundades i Åbo år 1988. Företagets huvudkontor finns fortfarande kvar här. Ända från starten har vår företagsidé varit att betjäna kunder inom industrin genom att erbjuda dem anpassade styr- och mätelektroniska produkter. Denna idé har, tillsammans med vår flexibla förmåga till samarbete, varit de hörnstenar som framgångarna och den stadiga tillväxten av Electromen Oy Ltd vilat på.

 

Våra kunder består av ett stort antal olika automatik-underleverantörer och tillverkare av maskiner eller utrustning av olika slag och storlek. Några av dem använder automatik-produktfamiljen för konstruktion av nya automatiksystem eller för att modernisera gamla sådana, och andra är i behov av skräddarsydd elektronik för att manövrera/styra sina maskiner. Även om vår huvudmarknad har varit Finland, levererar Electromen Oy Ltd ständigt allt fler produkter till kunder från andra platser i Europa och resten av världen. Våra kunder representerar på det hela taget ett gott genomsnitt av finska maskin- och apparattillverkare.

Vi startar nya projekt efter konsultationer med kunden, där de önskade specifikationerna fastställs. Vi tar även hänsyn till den disponibla utvecklingstiden och den uppskattade produktionskvantiteten under konstruktionsstadiet. Electromen Oy Ltd konstruerar maskinvaran och utför programmerings- och laboratorietester. Prototypen kan testas i sin slutliga miljö. Produktion och leveranser påbörjas så snart kunden och konstruktören är helt tillfredsställda med den nya produkten.

Till följd av vår långa erfarenhet av industriell elektronikteknik har konstruktörerna på Electromen upprepade gången träffat på samma krav vad gäller signalisolering och -konditionering. Detta är orsaken till att Electromen Oy Ltd har skapat en växande familj av produkter, som erbjuds till alla våra kunder och som är färdig för leverans från vårt lager.

Kvaliteten på produkterna från Electromen baseras på följande begrepp. Först och främst en noggrann design, vilket är det mest betydelsefulla begreppet, särskilt när kort utvecklingstid är önskvärd. Enligt våra kunder har Electromen Oy Ltd en klar fördel när det gäller detta område. För det andra använder Electromen Oy Ltd sig av ISO-certifierade leverantörer och underleverantörer för att kunna garantera komponenternas och monteringens tillförlitlighet. Slutligen garanterar vi att produkterna fungerar via testprogram. Varje enhet måste gå igenom ett funktionstest. Vid små leveranser utförs testet manuellt, medan testprogrammen för större serier utförs med hjälp av dator.